Home > Nieuws

Nieuws

Onlangs is de Eerste Kamer akkoord gegaan in met een wijziging van de arbowetgeving. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2017. De regering heeft de wet herzien omdat de arbeidsmarkt verandert en... Lees meer
Werknemers met schulden kunnen een organisatie veel geld kosten. Denk aan verzuimkosten of kosten van een verminderde productiviteit door concentratieproblemen. En daarnaast zijn er administratieve... Lees meer
Afgelopen week is bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Tevens wordt de pensioenrichtleeftijd in 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit zijn gevolgen van de... Lees meer
Elke chauffeur met een C- of D-rijbewijs moet volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid vanaf september 2016 de verplichte nascholing van 35 uur (code 95) hebben afgerond. Als de chauffeur wel 35 uur... Lees meer
Een Veiligheidsinformatieblad (VIB) is een document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof en geeft aanbevelingen om deze stof veilig te gebruiken. Van elke gevaarlijke stof die... Lees meer

Pagina's