Home > Stichting Svob > Opleidingen > Banden en wielen voor landbouwvoertuigen - Niveautoets

Banden en wielen voor landbouwvoertuigen - Niveautoets

Voor deelname aan de Experttraining Banden – en wielen voor landbouwvoertuigen stelt SVOB de training 'Banden en wielen voor landbouwvoertuigen' verplicht als vooropleiding. Medewerkers die al meerdere jaren werkzaam zijn in de banden- en wielenbranche en zich ook al enkele jaren bezig houden met banden- en wielen voor landbouwvoertuigen, kunnen ook in de praktijk voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om door te kunnen stromen. Met deze Niveautoets kunnen we dit toetsen.
 

Voorwaarde voor deelname
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met landbouwbanden. 
Een voorbereiding voor deelname aan de Niveautoets is niet nodig.

De Niveautoets
•    Het moment van afname wordt in overleg met de aanvrager vastgesteld.
•    De toets wordt online afgenomen.
•    De bestaat uit 24 meerkeuze vragen.
•    Men krijgt maximaal 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.
•    De norm voor doorstroming is 79% goed (19 van de 24 vragen),
     de kandidaat ziet het resultaat direct bij beëindiging van de toets.
 

Kosten
De kosten voor de Niveautoets staan vermeld in het trainingsoverzicht.

Let op 
Wij nemen de niveautoetsen af op verschillende dagen en tijden! Dit is op verzoek van de ondernemers. Zie hiervoor het trainingsoverzicht.

Vragen
Heb je vragen? Laat het ons weten via svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40