Home > Stichting Svob > Opleidingen > Uitlijnen personenauto's - Niveautoets

Uitlijnen personenauto's - Niveautoets

Voor deelname aan de Uitlijnen personenauto's expert stelt SVOB de training ‘Uitlijnen personenauto’s' verplicht als vooropleiding.
Medewerkers die al meerdere jaren werkzaam zijn in de banden- en wielenbranche en zich ook al enkele jaren bezig houden met uitlijnen, kunnen ook in de praktijk voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om door te kunnen stromen. Met deze Niveautoets kunnen we dit toetsen.
 

Voorwaarde voor deelname
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met uitlijnen. 
Een voorbereiding voor deelname aan de Niveautoets is niet nodig.

De Niveautoets
•    De toets wordt online afgenomen.
•    De toets bestaat uit 24 meerkeuze vragen.
•    Je krijgt maximaal 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.
•    De norm voor doorstroming is 79% (19 van de 24 vragen goed),
      je ziet het resultaat direct bij beëindiging van de toets.

Herkansing niveautoets
Heb je een score van 75% dan mag je je aanmelden voor een herkansing. 
Bij een score lager dan 75% is er geen herkansing mogelijk en moet je de training volgen

Mondeling
De Niveautoetsen worden niet mondeling afgenomen, de tijd van de niveautoets is hiervoor te beperkt.

Andere taal
De Niveautoetsen worden niet afgenomen in een andere taal.

Kosten
Kijk in het trainingsoverzicht.

Wanneer
In overleg met de ondernemers nemen wij de Niveautoetsen op verschillende tijden af. Zie hiervoor het trainingsoverzicht.

Vragen
Heb je vragen? Laat het ons weten via svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40