Home > Pensioen > Mijn pensioenregeling

Mijn pensioenregeling

Een goed pensioen is belangrijk. Dat geeft je financiële zekerheid voor je toekomst. Want je wilt na je pensionering toch blijven genieten van het leven? Zijn je nabestaanden goed verzorgd? Dat kan dankzij een goede pensioenregeling.

Je werkgever is verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche. Hij meldt je aan bij het fonds en houdt de verschuldigde werknemerspremies in op je salaris en draagt deze af aan het pensioenfonds.

Soort regeling
De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dit is een regeling waarbij per dienstjaar een percentage van de pensioengrondslag van dat jaar aan pensioen wordt opgebouwd. Hierdoor is het uiteindelijke ouderdomspensioen een afspiegeling van wat er gemiddeld is verdiend tijdens de deelname aan de pensioenregeling. Je ontvangt het ouderdomspensioen levenslang.

Uit welke onderdelen bestaat het pensioen?
Het pensioen kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • ouderdomspensioen (vanaf pensioendatum tot overlijden)
  • partnerpensioen (bij overlijden: voor de partner)
  • voorwaardelijk pensioen (voor werknemers geboren op of na 1-1-1950, zie verdere voorwaarden)
  • wezenpensioen (bij overlijden: voor kinderen tot 18 jaar)
  • arbeidsongeschiktheidspensioen (een aanvulling op de WAO-uitkering; alleen als u arbeidsongeschikt bent geworden vóór 1-1-2004)

Kijk voor meer informatie op bandenpensioen.nl.