Home > Mijn Leerplein > Vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en bestelwagens

Vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en bestelwagens

De VACO branchestandaard voor personenauto's en bestelwagens bestaat uit vier functieprofielen die binnen de branche erkend zijn. Dit zijn:
- Assistent technicus onderstel
- Basis technicus onderstel
- Allround technicus onderstel en 
- Technisch specialist onderstel. 

Ieder functieprofiel bevat een omschrijving van de functie. Met behulp van deze vier functieprofielen kan men de medewerkers/werknemers in de banden- en wielenbranche (leerwegonafhankelijk) begeleiden tot die functies. Het uitgangspunt is aantonen wat er geleerd is en de vaardigheden zijn. Validering van het geleerde, met behulp van EVC, kan dan leiden tot het vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en bestelwagens.

Inhoud
De inhoud van het vakbekwaamheidsbewijs personenauto’s en bestelwagens staat beschreven in de VACO branchestandaard. Deze VACO branchestandaard is goedgekeurd door de examenkamer en heeft een formele status waardoor het gebruikt kan worden door het EVC Centrum.

Voor wie
Voor alle medewerkers/werknemers in de banden en wielenbranche die hun kennis en vaardigheden willen laten waarderen/valideren en hun eerder verworven competenties willen laten erkennen.

Voorkennis
Zie hiervoor de branchestandaard. In dit document staat per niveau omschreven wat je aan opleidingen moet hebben gedaan.

Voorbereiding
Branchestandaard doornemen en je aanmelden voor het EVC vakbekwaamheidsbewijs.

Duur
In overleg met het EVC Centrum.