Home > Sociale Partners

Sociale Partners

Binnen de banden en wielenbranche zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, de pensioenen, veilig en gezond werken, opleidingen etc. Deze afspraken komen tot stand na onderhandeling tussen werkgevers- (VACO) en werknemersorganisaties (FNV, CNV en De Unie), deze worden sociale partners genoemd. De werkgeversorganisatie behartigt de belangen van de aangesloten werkgevers, de werknemersorganisaties behartigen op hun beurt de belangen van de bij hen aangesloten werknemers.

Wil je meer informatie over één van de partijen? Klink dan op één van onderstaande logo’s.

VACO

Postbus 33
2300 AA Leiden

Telefoon:(071) 568 69 70 Email:info@vaco.nl Website:www.vaco.nl
FNV

Postbus 9208
3506 GE  UTRECHT

Telefoon:030 - 273 82 22 Email:info@fnv.nl Website:www.fnv.nl
CNV Vakmensen.nl

Postbus 2525, 3500 GM Utrecht

Telefoon:(030) 751 15 70 Email:info@cnvvakmensen.nl Website:www.cnvvakmensen.nl
De Unie

Postbus 400
4103 NM Culemborg

Telefoon:(0345) 851 210 Email:info@unie.nl Website:www.unie.nl