Home > Nieuws > AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd verhoogd

AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd verhoogd

Afgelopen week is bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Tevens wordt de pensioenrichtleeftijd in 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit zijn gevolgen van de gestegen levensverwachting.

Keuzes bij pensionering
 Veel mensen zijn zich niet bewust dat hun AOW en pensioen niet op dezelfde datum zullen ingaan. De pensioengerechtigde kan het echter wèl regelen, dat zijn pensioen op dezelfde datum ingaat als zijn AOW. Daarvoor moet hij ten minste een halfjaar voor de gewenste datum contact opnemen met AZL, de pensioenuitvoerder van het pensioenfonds voor de banden- en wielenbranche. Ons bedrijfstakpensioenfonds heeft nogal wat keuzemogelijkheden voor de deelnemers.

Meer informatie
Meer informatie over de keuzemogelijkheden vindt u op bandenpensioen.nl.

Leiden, 7 november 2016