Home > Nieuws > Arbowet wordt beter nageleefd

Arbowet wordt beter nageleefd

Inspectie SZW concludeert naar aanleiding van eigen onderzoek dat het beter gaat met het naleven van de Arbowet. Uit het onderzoek Arbo in bedrijf 2016 blijkt dat 75% van de organisaties een contract heeft met een arbodienstverlener. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht zich bij de uitvoering van hun wettelijke arbotaken te laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst.

De afspraken met de arbodienstverlener zijn vastgelegd in het basiscontract. Sinds 1 juli 2017 moeten nieuwe arbocontracten aan de regels van de vernieuwde arbowet voldoen. Bestaande arbocontracten moeten vóór 1 juli 2018 worden omgezet.

Preventiemedewerker
Met de vernieuwde arbowet wordt de rol van de preventiemedewerker nog belangrijker. Ieder bedrijf hoort er een te hebben. Bij een bedrijf t/m 25 medewerkers kan dit ook de directeur zelf zijn. Deze preventiemedewerker is de spin in het web als het gaat om arbeidsomstandigheden. Hij of zij regelt namelijk alle preventieve taken op het gebied van arbozaken en staat de werkgever bij in zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten.

SVOB organiseert in samenwerking met Innovam de training preventiemedewerker basis en gevorderden met ervaringen uit de motorvoertuigenbranche. Deze training leert je in een dag hoe je gezond en veilig werken binnen jouw onderneming kan organiseren. Preventie leidt tot minder ongelukken en lager ziekteverzuim. Kortom: een waardevolle investering.

Leiden, 5 maart 2018