Home > Nieuws > BANDPROBLEMEN VAKER OORZAAK VRACHTAUTO-STRANDINGEN

BANDPROBLEMEN VAKER OORZAAK VRACHTAUTO-STRANDINGEN

38 procent van de pechgevallen met vrachtwagens op snelwegen in 2018 is veroorzaakt door bandproblemen. Door regelmatige controles van de bandenspanning en de staat van de banden zijn veel pechgevallen te voorkomen.

De jaarrapportage 2018 van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) blikt terug op in totaal 6.111 gemelde incidenten met vrachtauto’s op de snelwegen. Dit aantal is exclusief de pechservice-activiteiten van onder meer VACO-bandenspecialisten die niet in opdracht van bergingsbedrijven worden uitgevoerd. 

Het aantal van 6.111 incidenten is een stijging van 5,9% ten opzichte van 2017. Het aantal geregistreerde bandproblemen steeg nog meer: met 7,4% ten opzichte van 2017. 
Het STIMVA rapporteert 4.644 strandingen van vrachtauto’s, dat is driekwart van het totale aantal gemelde incidenten. In 1.750 gevallen (38%) was bandenpech de oorzaak. 

Grote impact
Veruit de meeste files worden veroorzaakt door de drukte op de weg. Gestrande vrachtauto’s waren in 2018 verantwoordelijk voor 0,9% van het aantal files. Dat lijkt weinig, maar schijn bedriegt. De impact van een incident met een vrachtauto is immers veel groter dan files door drukte of een incident met een personenauto. Voor Rijkswaterstaat is het terugdringen van (de gevolgen van) het aantal incidenten met vrachtauto’s een speerpunt.

Bandenspanning-meetproef
Op de snelweg A16 doet een bandenspanning-meetsysteem in het wegdek een uitspraak over de bandenspanning van passerende vrachtwagencombinaties. U leest meer over dit systeem in VACO Nieuws 2-2019.

Meer informatie
SVOB organiseert de training ‘Veilig werken langs de weg’.

Leiden, 26 augustus 2019