Home > Nieuws > Beperk Dieselmotoremissie

Beperk Dieselmotoremissie

Dieselmotoremissie (DME) is schadelijk voor de gezondheid. In Nederland staat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen en hiervoor geldt een verplichting om de blootstelling maximaal te verminderen. Het is van groot belang om DME in de werkplaats en het magazijn geheel uit te bannen of tot het minimum te beperken.

Gezondheidsrisico
DME is het gevolg van verbrandingsprocessen van diesel die in een dieselmotor plaatsvinden. Als er vaak in de dieselrook wordt gewerkt en ook in binnensituaties wordt de kans op longaandoeningen en longkanker groter. Werken in de dieseldampen vergroot daarnaast de kans op hart- en vaatziekten en op de ontwikkeling van allergieën en andere acute en chronische aandoeningen aan de luchtwegen.

Tips
 Het is belangrijk dit risico bij de bron aan te pakken. DME kan onder andere worden beperkt door:

  • het monteren van een afzuigslang/afzuigunit, waardoor de uitlaatgassen direct naar buiten worden afgevoerd.
  • het gebruik van een opzetfilter als dieselvoertuigen niet zijn voorzien van roetfilters.
  • de motor zo min mogelijk te laten draaien.
  • dieselmotorheftrucks met een draagvermogen van minder dan 4 ton te vervangen door heftrucks op elektriciteit of LPG.

Voor VACO-leden zijn er een tipkaart (voor directie) en poster (voor medewerkers) beschikbaar met meer tips over het verminderen van DME.

Meer informatie
Voor meer informatie kan je kijken op bandenenwielen-arbocatalogus.nl.

Leiden, 1 februari 2018