Nieuws

Sociale partners (VACO, FNV, CNV en De Unie) hebben onderzoek gedaan naar schadelijk geluid in de banden- en wielenbranche. Hiervoor zijn geluidsmetingen verricht bij elf bandenservicebedrijven en... Lees meer
Per 1 april 2017 gaat een aantal wijzigingen plaatsvinden in de APK. Een belangrijke wijziging is dat het beoordelingssysteem (cusumsysteem) met bonus- en strafpunten voor keurmeesters en... Lees meer
Uit de 9 finalisten van de Automotive Innovation Award 2017 is Dutch Green Carbon als winnaar (categorie Challenging Concepts) uit de bus gekomen. Een initiatief dat carbon black terugwint uit oude... Lees meer
Onlangs zijn twee ongevallen in de banden- en wielenbranche gebeurd waarbij het ontbreken van een veiligheidsbril heeft geleid tot letsel en ziekenhuisopname. Ook leverde de ongevallen een fikse... Lees meer
Onlangs is de Eerste Kamer akkoord gegaan in met een wijziging van de arbowetgeving. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2017. De regering heeft de wet herzien omdat de arbeidsmarkt verandert en... Lees meer

Pagina's