Home > Nieuws > compensatieregeling oudere werknemer tijdelijk verruimd

compensatieregeling oudere werknemer tijdelijk verruimd

Het kabinet verruimt de compensatieregeling voor oudere werknemers die langdurig ziek worden. Daardoor komen werknemers die op 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, in aanmerking voor de regeling. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de jaren 2018 en 2019.

De regeling geldt voor oudere werknemers die na een jaar WW in dienst worden genomen. Als zij ziek worden, hoeft de werkgever het loon niet twee jaar door te betalen, maar komen ze terecht in de Ziektewet. Daarmee worden de financiële risico’s voor werkgevers verlaagd. Uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV bleek dat ruim 80 procent van hen de compensatieregeling ziet als geschikte maatregel om vijftigplussers aan te nemen.

Leiden, 23 oktober 2017