Home > Nieuws > CORONACRISIS: VERLENGING GELDIGHEID RIJBEWIJZEN EN CODE 95

CORONACRISIS: VERLENGING GELDIGHEID RIJBEWIJZEN EN CODE 95

Rijbewijzen die vanaf 16 maart zijn verlopen of de komende tijd verlopen, blijven geldig tot 1 juni. Hetzelfde geldt voor code 95, voor beroepschauffeurs.

Vanwege de coronamaatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om een rijbewijs te verlengen beperkt. De overheid heeft tijdelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen kunnen komen. Alle rijbewijzen met een geldigheid van 5 of 10 jaar, die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni. Let op: deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden in Nederland!   

Verlenging code 95
Vanwege de coronacrisis zijn (her)examens en trainingen voorlopig uitgesteld.  

Beroepschauffeurs kunnen de nascholing voor de verlenging van code 95 daarom tijdelijk niet volbrengen. De geldigheidsduur van code 95, die vervalt in de periode van 16 maart tot 1 juni, is als tijdelijke oplossing verlengd tot 1 juni.

Veilig werken langs de weg
VACO verwacht dat Rijkswaterstaat de geldigheid van certificaten ‘Veilig werken langs de weg’, met een verloopdatum vanaf 16 maart tot 1 juni, zal verlengen tot 1 december. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de voortgang.

APK-keurmeester, VCA, BHV
De regels rond de verlenging van de bevoegdheid of certificaat APK-keurmeester, VCA of BHV zijn al vastgelegd.

SVOB-trainingen geannuleerd
In verband met de coronapandemie heeft SVOB heeft alle trainingen geannuleerd tot 1 juni. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met svob: svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 70.

Leiden, 23 april 2020