Home > Nieuws > DE BESTE TIPS OM VERZUIM TE VOORKOMEN

DE BESTE TIPS OM VERZUIM TE VOORKOMEN

Een medewerker die lange tijd ziek thuis zit, dat is voor niemand leuk. Niet voor de medewerker zelf, maar ook niet voor de collega’s en voor de leidinggevende. Met deze tips voorkom je verzuim zoveel mogelijk.

1. Vertel de medewerkers wie de preventiemedewerker is
Elk bedrijf met personeel beschikt over een preventiemedewerker. Bij deze medewerker kunnen alle collega’s terecht als ze vragen hebben over veilig en gezond werken. Hij of zij kan ook adviseren over het gebruik van beschermingsmiddelen en veilig werken met apparatuur of gevaarlijke stoffen. Maar weet iedereen in het bedrijf wie de preventiemedewerker is?

2. Inventariseer de risico’s
Laat de preventiemedewerker het voortouw nemen in het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Sociale partners hebben voor de banden- en wielenbranche een online Branche RI&E ontwikkeld die je hiervoor kunt gebruiken.

3. Hou vinger aan de pols
Hou je medewerkers goed in de gaten. Zie je dat iemand veel stress heeft? Of dat iemand steeds vaker last krijgt van zijn of haar rug? Ga op tijd het gesprek aan en kijk wat voor aanpassingen er mogelijk zijn. Let ook op of je medewerkers de beschikbare hulpmiddelen goed gebruiken.

4. Help bij een gezonde levensstijl
Haal geen kroketten voor de lunch, maar zet een grote mand met fruit op tafel. Stimuleer medewerkers die veel achter de computer zitten om in de lunchpauze even een eindje te wandelen.

5. Zorg voor balans
Thuiswerken is in onze branche vaak niet mogelijk, maar je kunt als leidinggevende wel zoveel mogelijk meedenken over een goede balans tussen werk en privé. Zorg dat overwerken niet standaard is en bekijk of flexibele werktijden mogelijk zijn.

6. Zorg voor een goede sfeer
Werknemers zullen zich minder snel ziekmelden als de sfeer op het werk prettig is. Hou dit als leidinggevende goed in de gaten en grijp in als mensen worden buitengesloten of als er andere wrijving tussen medewerkers ontstaat. Wat klein lijkt, kan in werkelijkheid veel groter zijn.

7. Biedt opleidingsmogelijkheden aan
Ook een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Medewerkers die de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, voelen zich gewaardeerd en houden plezier in hun werk. Heeft u al gebruik gemaakt van de beschikbare vouchers van 500 euro.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op bandenenwielen-arbocatalogus.nlmijnbandenbaan.nl en vaco.nl.

Leiden, 30 oktober 2019