Home > Nieuws > De week van de RI&E: inzicht in gezondheids- en veiligheidsrisico's

De week van de RI&E: inzicht in gezondheids- en veiligheidsrisico's

Deze week staat in het teken van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De RI&E vormt een belangrijke basis voor veilig en gezond werken.

Controles
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert sinds 3 mei 2021 bedrijven in de mobiliteitsbranches om te kijken hoe het staat met de arbozorg in het algemeen en welke maatregelen zijn genomen om DieselMotorEmissie tegen te gaan. De controle kan aangekondigd worden, maar kan ook onverwachts plaatsvinden. 

Checklist: wat moet bij een controle onder andere op orde zijn
1.    Er zijn maatregelen getroffen om dieselmotoremissie in uw bedrijf te beperken. 
2.    De risico-inventarisatie en -evaluatie is up-to-date
3.    Het Plan van aanpak is op orde. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Daarin wordt aangegeven op welke manier en wanneer de risico’s in het bedrijf worden aangepakt. Dit Plan van aanpak moet jaarlijks worden bijgewerkt.
4.    Het bedrijf heeft een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst.
5.    Het bedrijf heeft een preventiemedewerker aangesteld. Klik hier voor meer informatie over de training Preventiemedewerker Basis.
6.    Voldoende instructie en voorlichting voor de medewerkers. Maak daarbij gebruik van de diverse arboproducten die sociale partners beschikbaar stellen, instructiefilmpjes en e-learnings over het monteren en oppompen van personen- en bestelwagenbanden en  landbouwbanden (link: 

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Leiden, 22 juni 2021