Home > Nieuws > Extra subsidie voor verbeteren taalvaardigheid werknemers (vanaf 1 juni)

Extra subsidie voor verbeteren taalvaardigheid werknemers (vanaf 1 juni)

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor laaggeletterde werknemers die hun taalvaardigheid willen verbeteren. De subsidie is beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De vergoeding bedraagt 67% van een opleidingstraject, met een maximum van € 1.500,- per cursist. 

Minder fouten op de werkvloer
Investeren in basisvaardigheden zoals taal heeft veel voordelen. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Extra aanvraagronde vanaf 1 juni
De eerste aanvraagronde is gesloten, maar er is 4 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor een extra subsidie-aanvraagronde. Het loket voor deze extra aanvraagronde is geopend vanaf 1 juni tot en met 30 juni 2021. De aanvraag kunt u indienen via de website van de overheid.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met SVOB: svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.

Leiden, 5 mei 2021