Home > Nieuws > Generatiepact voor de Banden - en Wielenbranche

Generatiepact voor de Banden - en Wielenbranche

In de cao voor de banden- en wielenbranche is afgesproken om een zogenoemd 'generatiepact' in te voeren binnen de banden- en wielenbranche. Hiermee krijgen medewerkers van 60 jaar of ouder de mogelijkheid om 80% te gaan werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Daar staat tegenover dat ze afzien van het recht op seniorendagen en 6 van de 8 inzetbaarheidsdagen.

Generatiepact nader uitgelegd
De uitwerking van het generatiepact heeft de afgelopen maanden in nauw overleg tussen sociale partnersplaats gevonden. Dit heeft geresulteerd in een informatieblad waarin de uitwerking van het generatiepact wordt uitgelegd. Ook zijn veelgestelde vragen hierin verwerkt. 

Leiden, 22 maart 2018