Home > Nieuws > Informatiebrochure MKB over de vernieuwde Arbowet

Informatiebrochure MKB over de vernieuwde Arbowet

Veilig en gezond werken draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Daarom is sinds 1 juli 2017 de Arbeidsomstandighedenwet vernieuwd. De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de medewerkers, de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT). MKB Nederland heeft de wijzigingen samengevoegd in de brochure De vernieuwde Arbowet.

Training preventiemedewerker
De preventiemedewerker is de spin in het web als het gaat om arbeidsomstandigheden. Hij of zij regelt alle preventieve taken op het gebied van arbozaken en staat de werkgever bij in zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten. Met de komst van de vernieuwde arbowet is de rol van de preventiemedewerker nog belangrijker geworden. Daarom organiseert SVOB in samenwerking met Innovam de trainingen preventiemedewerker basis en preventiemedewerker gevorderd.

Leiden, 8 november 2017