Home > Nieuws > Inrichting 3de WW-jaar

Inrichting 3de WW-jaar

In de cao voor de banden- en wielenbranche is de afspraak gemaakt om het zogenoemde 3de ww-jaar in te richten. Streven was om dit al per maart 2018 te effectueren. Helaas bleek dit niet mogelijk. De benodigde gegevens zijn tijdig verzonden naar de uitvoeringsorganisatie, stichting PAWW. Het is nu wachten op een verdere behandeling en inrichting. Dit proces neemt ca. 6 maanden tijd in beslag. Wij hopen u in het najaar nader te kunnen informeren. 

Hoe werkt het?
Werknemers betalen een bijdrage uit het brutoloon die door werkgevers wordt afgedragen aan het landelijk fonds. Indien een werknemer aan de voorwaarden voldoet kan deze in geval van werkloosheid of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid na afloop van de wettelijke uitkering een aanvulling uit dit fonds ontvangen. Alle relevante informatie met betrekking tot de regeling en de uitvoering van het derde WW-jaar is terug te vinden op de website van de Stichting PAWW.

Leiden, 12 juli 2018