Home > Nieuws > Nieuwe cao een feit

Nieuwe cao een feit

De ledenraadpleging over de nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche is inmiddels afgerond. Een ruime meerderheid van de VACO-leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Ook de leden van de vakbonden hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. 

Hoofdpunten
Het akkoord bevat de volgende hoofdpunten

 • looptijd van 28 maanden: 1 september 2020 tot en met 1 januari 2023;
 •  een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen:
  • 2021: verhoging bruto maandsalaris met € 50 per 1 juli, voor parttimers gaat dit naar rato;
  • 2022: verhoging 1,50% per 1 augustus; 
  • 2023: verhoging 0,65% per 1 januari. 
 • Extra variant van het generatiepact: 60/80/100. Voor medewerkers in fysiek zware beroepen. 
 • Voortzetting ontwikkelvouchers in 2022. 100 Stuks t.w.v. € 500,-.

Bekijk de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Loonsverhoging 1 juli jl. 
Omdat het reeds 1 juli 2021 is geweest heeft u de mogelijkheid om de verhoging van juli 2021 in september of oktober 2021 te verwerken. 

 • Indien de verwerking plaats vindt in september ontvangt de medewerker die fulltime werkt die maand € 150,- bruto extra. Vanaf oktober wordt het bruto maandsalaris structureel € 50,- hoger dan dat het salaris was op 1 juli 2021. 
 • Kiest u ervoor om de verwerking in oktober te doen dan ontvangt de medewerker die fulltime werkt die maand € 200,- bruto extra. Vanaf november wordt het bruto maandsalaris structureel € 50,- hoger dan dat het salaris was op 1 juli 2021.
 • Over de extra bruto uitkering dient ook opbouw van vakantiegeld en, indien van toepassing, ploegentoeslag plaats te vinden.

Hoe nu verder?
De teksten van de nieuwe cao zullen zo spoedig mogelijk definitief worden gemaakt. Daarna wordt de cao aangemeld en wordt er een algemeen verbindend verklaring aangevraagd. Daarmee wordt de cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers actief in de banden- en wielenbranche. Aansluitend worden de nieuwe cao-teksten op mijnbandenbaan.nl geplaatst en wordt het nieuwe boekje 'Sociale afspraken in de banden- en wielenbranche' gemaakt.

​​​​​​​Leiden, 6 september 2021