Home > Nieuws > Nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche

Nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche

Na lange en intensieve onderhandelingen hebben VACO (namens werkgevers) en de vakbonden (namens werknemers) een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche. In mei legden VACO en de bonden het principeakkoord aan hun leden voor. Zowel de VACO-leden als de vakbondsleden staan in overgrote meerderheid achter het akkoord. Daarmee is een nieuwe cao een feit.

Hoofdpunten van het akkoord

  • De cao heeft een looptijd van 24 maanden (1 januari 2016 tot en met 31 december 2017).
  • Er komt een structurele loonsverhoging van 1,75% per 1 juli 2016.
  • De inloopschaal en salarisschaal 0 vervallen per 1 juli 2016.
  • Er komt een structurele loonsverhoging van 1,75% per 1 juni 2017.
  • De schalen voor 18- en 19-jarigen worden verhoogd met 1,5% per 1 december 2016.
  • De komende cao-periode wordt het thema duurzame inzetbaarheid verder geconcretiseerd.

Het vervolg
De tekst van de actuele cao staat reeds op deze site. Hier wordt ook een boekje van gemaakt. Deze komt later als download beschikbaar op deze site.

Leiden, 31 mei 2016