Home > Nieuws > NIEUWE ONTWIKKELVOUCHERS BESCHIKBAAR VOOR UW MEDEWERKERS T.W.V. 500 EURO

NIEUWE ONTWIKKELVOUCHERS BESCHIKBAAR VOOR UW MEDEWERKERS T.W.V. 500 EURO

Vanaf 1 september 2019 stellen sociale partners 200 vouchers van € 500,- beschikbaar voor werknemers in de branche. Voorwaarde is wel dat een bedrijf (de werkgever) afdraagt aan het sociaal fonds voor de banden- en wielenbranche (Fonds Collectieve Belangen voor de banden- en wielenbranche: FCB). 

Doel van de ontwikkelvouchers
Het is belangrijk voor medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Niet alleen om veranderingen in het bedrijf en de branche te blijven overzien, maar ook om deze te kunnen plaatsen in het perspectief van de eigen mogelijkheden en ambities. De ontwikkelvouchers zijn bedoeld om deze persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op een laagdrempelige manier mogelijk te maken. 

Komen alle activiteiten in aanmerking voor een ontwikkelvoucher? 
Nee, de voucher kan niet worden gebruikt voor technische trainingen en veiligheidstrainingen. De ontwikkelvoucher kan wel worden ingezet voor de onderdelen binnen 3 deelgebieden: inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op: vaco.nl/ontwikkelvoucher-details.

Hoe het werkt
Vanaf 1 september 2019 zijn in totaal 200 vouchers beschikbaar. Deze worden uitgegeven op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Per aangesloten bedrijf (hoofdvestiging) zijn maximaal 5 ontwikkelvouchers beschikbaar, met een maximum van 1 per medewerker. De geplande ontwikkelactiviteit moet starten na 1 september 2019. Een toegekende voucher is niet inwisselbaar voor andere ontwikkelactiviteiten of over te dragen aan een collega. Meer informatie over de voorwaarden: vaco.nl/ontwikkelvoucher-details.

Aanvragen
Om een voucher aan te vragen vult u het formulier in op: vaco.nl/ontwikkelvoucher  

Vragen?
Neem contact op met SVOB via svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40. 

Leiden, 2 september 2020