Home > Nieuws > Onderhandelingsresultaat nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche

VACO en de vakbonden hebben na intensieve onderhandelingen afspraken gemaakt over een nieuwe cao. Het resultaat is eerder deze week voorgelegd aan de VACO-leden (stemmen kan tot en met 31 augustus). Ook vakbonden raadplegen momenteel hun leden. Pas als een meerderheid van de leden instemt met het resultaat, is sprake van een nieuwe cao. Hierover verwachten we begin september duidelijkheid te hebben. 

Hoofdpunten
Het onderhandelingsresultaat bevat de volgende hoofdpunten:

  • looptijd van 28 maanden: 1 september 2020 tot en met 1 januari 2023; 
  • een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen: 
    2021: verhoging bruto maandsalaris met € 50 per 1 juli, voor parttimers gaat dit naar rato
    2022: verhoging 1,50% per 1 augustus
    2023: verhoging 0,65% per 1 januari 
  • extra variant van het generatiepact: 60/80/100. Voor medewerkers in fysiek zware beroepen. Zij krijgen de mogelijkheid om 60% te gaan werken (met een minimum van 2,5 dagen per week, 20 uur), met behoud van 80% salaris en 100% pensioenopbouw. 
  • voortzetting ontwikkelvouchers in 2022 (100 stuks t.w.v. € 500,-).

Bekijk de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingen
De inzet van bonden bedroeg een loonstijging van 5% per jaar. Met de nu gemaakte loonafspraken probeert te branche concurrerend te blijven met aanpalende branches (waaronder motorvoertuigen en tweewielers en schadeherstel) en tegelijkertijd oog te houden voor de lastige situatie in verband met de effecten van COVID-19. 

De extra variant op het reeds bestaande generatiepact is een alternatief voor de RVU-regeling die ons boven het hoofd hing. Daarmee zouden alle medewerkers de mogelijkheid krijgen om 3 jaar voorafgaand aan AOW-datum te stoppen met werken met toekenning van een vergoeding van € 21.000,- bruto per jaar. Dit hebben we weten af te wenden door een extra variant op het generatiepact af te spreken die alleen van toepassing is voor medewerkers in fysiek zware beroepen (daaronder wordt verstaan medewerkers werkzaam in de werkplaats, een magazijn of productie-omgeving, alsmede medewerkers die werken in ploegendienst of consignatiediensten draaien) met een salaris tot een (naar rato) maximum van functiegroep 8, trede 15.

Leiden, 19 augustus 2021