Home > Nieuws > Overheid stelt eisen aan verkoop van zwavelzuur (accuzuur)

Overheid stelt eisen aan verkoop van zwavelzuur (accuzuur)

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van veel grondstoffen. De  beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door EU verordening 2019/1148 en de Nederlandse Wet precursoren voor explosieven. Sinds februari 2021 is deze wetgeving aangescherpt.

Wat betekent dit voor u
De EU-verordening heeft invloed op het verkopen van bijvoorbeeld een apart zuurpakket bij een motorfietsaccu. Een particulier moet beschikken over een vergunning van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Deze vergunning kan hij (als hij beschikt over een VOG - Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen via de website van ILT. Naar verwachting zullen particulieren geen vergunning bij ILT aanvragen voor het aankopen van een zuurpakket. Daarom zullen retailers motorfietsaccu’s moeten vullen voordat ze die aan particulieren verkopen. 

In deze factsheet en dit stroomschema staat omschreven welke verplichtingen bedrijven hebben als zij grondstoffen verkopen. 

Meldplicht verdachte transacties, verdwijning en diefstal
Alle bedrijven zijn verplicht om verdachte transacties te melden (zowel tussen bedrijven als aan particulieren) evenals verdwijningen en diefstallen van zwavelzuur. Dit geldt ook voor zwavelzuur in accu’s. 

Leiden, 26 mei 2021