Home > Nieuws > Rijkswaterstaat verlengt vrijstelling gebruik van de vluchtstrook bij filevorming

Rijkswaterstaat verlengt vrijstelling gebruik van de vluchtstrook bij filevorming

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de bestaande vrijstelling voor het gebruik van de vluchtstrook voor de BOVAG- en VACO-pechhulpverleners verlengd tot 31 mei 2026. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om bij een pechgeval gebruik te maken van de vluchtstrook als er sprake is van filevorming.

VACO heeft de vrijstelling, inclusief de voorwaarden, per e-mail naar de hoofdvestigingen van de VACO-pechhulpverleners toegestuurd. Wij adviseren de pechhulpverleners elk pechservicevoertuig te voorzien van:
•           Kopie van de RWS vrijstelling/beschikking;
•           Ingevulde VACO-verklaring waaruit blijkt dat uw bedrijf VACO-lid is;
•           Certificaten van de opleiding ‘Veilig werken langs de weg’ van alle pechservicemedewerkers.

Neem voor meer informatie contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: info@vaco.nl of (071) 568 69 70.

Meer informatie
VACO-dossier pechservice 
Praktijkrichtlijn pechserviceverlening op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet

Leiden, 17 mei 2021