Home > Nieuws > RISICO- INVENTARISATIE EN EVALUATIE BESTAAT 25 JAAR

RISICO- INVENTARISATIE EN EVALUATIE BESTAAT 25 JAAR

Sinds 1994 bestaat de wettelijke verplichting voor elke werkgever om de arborisico’s binnen het bedrijf te inventariseren en deze door gerichte maatregelen te beperken. Toch beschikt slechts 45% van de werkgevers over deze Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Reden voor Staatssecretaris van Ark om bij het ontbreken van de RI&E of Plan van Aanpak direct, zonder waarschuwing, een verhoogde boete op te leggen.

Specifieke risico’s
De RI&E voor de banden- en wielenbranche is in nauw overleg met de vakbonden opgesteld en heeft specifiek betrekking op de arborisico’s van onze branche. In RI&E’s van andere branches wordt meestal geen aandacht besteed aan bepaalde risico’s. Denk hierbij aan het monteren en oppompen van grotere banden en pechservice langs het hoofdwegennet.

Is uw RI&E nog up-to-date?
Een RI&E die ouder is dan drie jaar is in de meeste gevallen niet meer actueel. Actualiseren is dan noodzakelijk. Ook als zich tussentijds veranderingen in het bedrijf voordoen moet een nieuwe RI&E worden opgesteld. Bijvoorbeeld als:

  • de werkplaats opnieuw is ingericht;
  • het dienstenpakket is uitgebreid;
  • u verbouwd hebt of verhuisd bent.

Een nieuwe RI&E maken
Sociale partners hebben een speciale bewaarmap ontwikkeld om u te helpen bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. De bewaarmap bevat onder andere een vernieuwde handleiding om de RI&E te maken, informatie over de werknemersraadpleging, modelformulieren en – verklaringen en 14 vel stickers. VACO leden kunnen deze bewaarmap gratis aanvragen. Niet-leden kunnen de map bestellen voor € 27,50.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op het ledendeel van vaco.nl of kunt u contact opnemen met Miranda Jansen, Adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via info@vaco.nl of tel. 071-568 69 70.

Leiden, 7 oktober 2019