Home > Nieuws > Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

Tot en met 16 september 2021 kunnen werkgevers die leer- en werkplekken bieden aan BBL-leerlingen de Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. 

Aanvragen
De subsidie kunt u aanvragen via de website RVO.nl. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. U kunt ook het SVOB-subsidieloket vragen om de aanvraag voor u te regelen. Neem hiervoor contact op via (071) 568 69 40 of svob@kcleiden.nl.

Let op: Momenteel kunt u bij het aanvragen van de subsidieregeling problemen ervaren doordat noodzakelijke velden lastig tot niet zijn in te vullen. SVOB heeft hier reeds een officiële klacht over ingediend. Mocht u de aanvraag zelf indienen en tegen dezelfde problemen aanlopen, neem dan contact op met Rick Zeeman, Manager Opleidingen, via (071) 568 69 40 of svob@kcleiden.nl.

Leiden, 28 juli 2021