Home > Nieuws > Subsidieregeling praktijkleren (BBL) blijft gehandhaafd

Subsidieregeling praktijkleren (BBL) blijft gehandhaafd

De Subsidieregeling Praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft hierover op 6 november jl. een motie aangenomen. Eerder dit jaar leek het erop dat de regeling zou komen te vervallen.

Subsidieregeling praktijkleren
Praktijkleren (BBL, minimaal drie dagen werken, een dag school), is een succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt. Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leer-werkplekken aan te bieden. Hierdoor kunnen de leerlingen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. Het maximale bedrag van de subsidieregeling is € 2.700,-  De Subsidieregeling Praktijkleren kunt u vanaf begin juni 2019 zelf aanvragen via de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland of u vraagt het SVOB-subsidieloket om dit voor u te doen: (071) 56 86 940 of svob@kcleiden.nl.

Leerlingpremie
Om de instroom in de branche te bevorderen stelt het Fonds Collectieve Belangen voor de banden- en wielenbranche een Leerlingpremie beschikbaar van maximaal € 1000,-.  Door deze leerlingpremie kunt u als leerbedrijf de leerling meer aandacht geven in zijn leerproces en krijgt de branche er jonge medewerkers voor terug. U kunt deze Leerlingpremie binnenkort aanvragen (1 december 2018 tot en met 1 mei 2019) via SVOB

Vragen?
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over deze subsidieregelingen? Neem dan contact op met SVOB via (071) 568 69 40.

Leiden, 19 november 2018