Home > Nieuws > SZW-onderzoek naar invoering wijzigingen arbowet

SZW-onderzoek naar invoering wijzigingen arbowet

Het ministerie van SZW heeft onderzoek gedaan onder het mkb en grootbedrijf naar de bekendheid van de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. Ook is onderzocht in hoeverre bedrijven wijzigingen al hadden doorgevoerd. Voor het onderzoek over de kennis, houding en het gedrag binnen organisaties over de vernieuwde Arbowet zijn onder andere preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers ondervraagd. Het merendeel van de ondervraagden wist dat de Arbowet was gewijzigd, maar niet wat er exact was gewijzigd.

Basiscontract met arbodienst moest per 1 juli 2018 zijn afgesloten
Eén van de wijzigingen in de Arbowet hield in dat alle organisaties een basiscontract moesten afsluiten met een arbodienstverlener. 27% van de ondervraagde organisaties had een basiscontract, 27% was ermee bezig en 30% had zich wel voorgenomen om ermee aan de slag te gaan.

Vrije toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers
Door wijziging van de Arbowet hebben werknemers het recht om een bedrijfsarts te bezoeken zonder eerst om toestemming van de werkgever te vragen. Zij kunnen daardoor gemakkelijker bij de bedrijfsarts terecht met vragen, waardoor ziekteverzuim mogelijk wordt voorkomen. In 36% van de bedrijven kon de werknemer al terecht bij de bedrijfsarts. 22% was hiermee bezig en 23% was het nog van plan. Ook moet de bedrijfsarts de werkgever meer advies geven over preventieve maatregelen. 30% van de organisaties had dit gedeelte besproken en afgerond met de bedrijfsarts. 27% was ermee bezig en 23% wilde dit nog oppakken.

Leiden, 16 oktober 2018