Home > Nieuws > Vanaf 1 december kunt u leerlingpremie aanvragen voor uw BBL-leerling

Vanaf 1 december kunt u leerlingpremie aanvragen voor uw BBL-leerling

Heeft u een BBL-leerling in dienst? Dan kunt u vanaf 1 december Leerlingpremie aanvragen. Deze premie wordt beschikbaar gesteld door het Fonds Collectieve Belangen voor de banden- en wielenbranche (FCB) en heeft als doel werkgevers te stimuleren BBL-leerlingen in dienst te nemen. Op die manier wordt de instroom in de branche vergroot.

Voorwaarden
Om de premie aan te vragen moet uw bedrijf zijn aangesloten bij de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en de Wielenbranche. Daarnaast is de voorwaarde dat de leerling zijn opleiding minstens 3 maanden volgt en 3 maanden bij u in dienst is. Het aanvragen moet u tussen 1 december en 1 mei van het lopende leerjaar doen met dit aanvraagformulier, vergezeld met een kopie van de praktijkovereenkomst (POK). De premie geldt voor alle BBL-opleidingen, dus niet alleen de auto-technische opleidingen. U kunt per leerjaar maximaal 1.000,- euro aanvragen.

Vragen?
Kijk voor meer informatie over de Leerlingpremie op mijnbandenbaan.nl of neem contact op met SVOB of (040) 568 69 40. 

Leiden, 27 november 2018