Home > Nieuws > Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Een Veiligheidsinformatieblad (VIB) is een document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof en geeft aanbevelingen om deze stof veilig te gebruiken. Van elke gevaarlijke stof die in een bedrijf wordt gebruikt, moet een VIB aanwezig zijn. Bij controle door de Inspectie SZW blijkt dat de kwaliteit van de VIB’s wel eens te wensen overlaat.

Check uw VIB’s
Het VIB bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot en met informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. Om te checken of uw VIB’s up-to-date zijn kunt u gebruikmaken van de VIB-checker van de Inspectie SZW. Binnen vijf minuten heeft u inzicht in de kwaliteit van het VIB. Als de risico’s bekend zijn kan u de juiste beschermingsmaatregelen nemen.

Niet in orde?
Een leverancier moet een VIB compleet en correct aanleveren. Als er informatie ontbreekt of niet klopt, kunnen er risico’s ontstaan voor uw medewerkers. Via de VIB-checker kan u rechtstreeks contact opnemen met de leverancier om de juiste informatie op te vragen.

Zijn bij u de VIB’s beschikbaar?
Zorg ervoor dat de veiligheidsinformatiebladen voor alle medewerkers beschikbaar en bereikbaar zijn. Zo kan bij een calamiteit snel vastgesteld worden welke actie nodig is. U moet alle medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken voorlichten over het veilig werken met deze stoffen. De noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld handschoenen) en EHBO-middelen, zoals een oogdouche, moeten aanwezig zijn.

Leiden, 28 september 2016