Home > Nieuws > VERPLICHT: NEDERLANDSTALIGE GEBRUIKSAANWIJZING MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

VERPLICHT: NEDERLANDSTALIGE GEBRUIKSAANWIJZING MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

Alle machines, apparaten en gereedschappen moeten een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing hebben. Medewerkers moeten hiervan kennis kunnen nemen via een papieren versie of via intranet. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) voert controles uit.

Tweetal ongevallen
De verplichting rondom Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen is vastgelegd in de Machinerichtlijn. De Inspectie SZW heeft enkele VACO-leden hierop gecontroleerd. Aanleiding hiervoor waren een tweetal ongevallen. Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat er in één geval geen gebruiksaanwijzing beschikbaar was. Bij het andere apparaat was wel een Engelstalige gebruiksaanwijzing, maar de Nederlandstalige versie ontbrak. De Inspectie SZW bestrafte het eerste geval met een boete van circa 12.000 euro, de tweede overtreding werd met een waarschuwing afgedaan.

Advies: controleer uw gebruiksaanwijzingen
VACO adviseert VACO-leden te controleren of bij alle machines, apparaten en gereedschappen een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig is. Gebruikt u hetzelfde apparaat in meer vestigingen? Dan moet dezelfde gebruiksaanwijzing in al deze vestigingen beschikbaar zijn. Uw leverancier is verplicht om deze gebruiksaanwijzing in de Nederlandstalige taal beschikbaar te stellen.

Goede instructie is van groot belang
In de praktijk is een adequate instructie van bijzonder groot belang bij ingebruikname van een nieuwe machine en bij het inwerken van een nieuwe medewerker. Laat ook een medewerker pas met een machine werken als u ervan overtuigd bent dat hij/zij veilig en goed met de machine overweg kan.

Meer informatie
dossier Personeel op vaco.nl
dossier machineveiligheid op arbocatalogus

Leiden, 4 februari 2020