Home > Nieuws > Voldoen uw chauffeurs aan de Richtlijn Vakbekwaamheid / Code 95?

Voldoen uw chauffeurs aan de Richtlijn Vakbekwaamheid / Code 95?

Elke chauffeur met een C- of D-rijbewijs moet volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid vanaf september 2016 de verplichte nascholing van 35 uur (code 95) hebben afgerond. Als de chauffeur wel 35 uur nascholing heeft gevolgd, maar code 95 nog niet op het rijbewijs is bijgeschreven, mag hij geen vervoer meer verrichten met een vrachtwagen. Rijden zonder de benodigde code 95 kan een boete van € 800 opleveren en bovendien wordt het transport stilgelegd.

Voor wie?
Code 95 geldt voor C- en D-rijbewijzen en is vijf jaar geldig. Als de code verlopen is, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Voor u als werkgever is het van belang om ervoor te zorgen dat uw werknemer de nascholing op tijd volgt.

Wanneer nascholen?
Als de nascholingsuren voor het C-rijbewijs vóór 10 september 2016 zijn behaald, wordt de einddatum van de code 95 op het rijbewijs 10 september 2021. Vervolgens heeft de chauffeur tot die datum de tijd om de volgende 35 uur nascholing te volgen.

Vrijstellingen
Binnen de Richtlijn bestaan nationale vrijstellingen en Europese vrijstellingen voor code 95. Als een chauffeur gebruik wil maken van deze vrijstellingen moet hij dat kunnen aantonen via een deugdelijke urenadministratie (datum, naam chauffeur, begin- en eindkilometerstand, begin- en eindrijtijd en paraaf chauffeur) of tachograaf. Let op: de vrijstelling voor medewerkers geboren vóór 1 juli 1955 bestaat niet meer! Ook de ontheffing voor medewerkers die incidenteel in een vrachtauto rijden (minder dan 12 uur per week) is vervallen.

Opleidingen
De opleidingen die in aanmerking komen voor code 95 moeten gecertificeerd zijn door het CCV. Niet-gecertificeerde opleidingen tellen niet mee in het verplichte aantal nascholingsuren. Van de 35 uur nascholing moet 7 uur aan praktijkopleiding zijn gevolgd en de opleidingen worden niet afgesloten met een examen. Gecertificeerde opleidingen die gevolgd zijn vanaf 1 maart 2009 tellen mee voor de nascholing. Op dit moment zijn meer dan 100 opleidingen gecertificeerd. Gedacht kan worden aan opleidingen voor veilig werken met de hef- of reachtruck, BHV, VCA, VOL-VCA en Fysieke belasting.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verschillende opleidings- en subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met SVOB: (071) 568 69 40.

Leiden, 26 september 2016