Home > Nieuws > Voorkom gehoorbeschadiging door werk

Voorkom gehoorbeschadiging door werk

De laatste jaren neemt het aantal mensen met gehoorschade toe, vooral onder jongeren. Gehoorschade zoals oorsuizen is echter onherstelbaar. Het is één van de vormen van gehoorbeschadiging die door het werk veroorzaakt kan worden, bijvoorbeeld bij incidentele harde geluiden of regelmatige blootstelling aan geluid. Denk hierbij aan gebruik van slagmoersleutels, het leeg laten lopen van banden en het zetten van personen- en bestelwagenbanden.

Meer risico op arbeidsongevallen bij gehoorschade
Werknemers met lawaaislechthorendheid lopen meer kans betrokken te raken bij een arbeidsongeval, maar ook collega’s en omstanders. De werkgever moet de risico’s van geluid op het werk in kaart brengen en maatregelen nemen om de geluidsbelasting weg te nemen of te beperken.

Beperken van geluid
Het aanpakken van de bron levert het meeste effect op zoals bijvoorbeeld het gebruik van slagmoersleutels met koppelbegrenzing. Daarnaast kan het gebruik van geluiddempers bij het leeg laten lopen van grote banden de geluidsbelasting aanzienlijk omlaag brengen. Als deze maatregelen (nog) niet mogelijk zijn of onvoldoende resultaat hebben, bescherm dan altijd met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). Op maat gemaakte otoplastieken bieden de beste gehoorbescherming.

Meer informatie
In onze arbocatalogus vindt u meer informatie over het verminderen van schadelijk geluid, wettelijke eisen, een geluidsscan voor het inschatten van de dagdosis  geluid en de door sociale partners gemaakte afspraken. 

Leiden, 19 maart 2018