Home > Nieuws > Wat is de arbocatalogus en wat kan ik ermee?

Wat is de arbocatalogus en wat kan ik ermee?

De arbowetgeving is vaak vaag en niet gericht op de banden- en wielenbranche. Daarom is in de arbocatalogus vastgelegd hoe je als bedrijf, werkgever en werknemer gezond en veilig kunt werken en daarmee voldoet aan de eisen die de wet stelt. De arbocatalogus is ondertekend door de sociale partners en goedgekeurd door de Inspectie SZW.

Praktisch hulpmiddel
Met de arbocatalogus heb je een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Je kan bijvoorbeeld de toolboxmeeting of het werkoverleg invullen aan de hand van de onderwerpen in de arbocatalogus.

Onderwerpen
De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de banden- en wielenbranche. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen op een rij gezet. In de arbocatalogus vind je informatie over de volgende onderwerpen:

  • Monteren en oppompen van banden
  • Machineveiligheid
  • Fysieke belasting
  • Schadelijk geluid
  • Dieselmotoremissie (als onderdeel van gevaarlijke stoffen)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Meer informatie
Bekijk de arbocatalogus op www.bandenenwielen-arbocatalogus.nl.

Leiden, 20 november 2017