Home > Nieuws > Week van de Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) 2017

Week van de Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) 2017

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt voor de derde keer de Week van de RI&E plaats. In deze week geven tientallen brancheorganisaties (waaronder VACO), opleiders en arbodienstenen vakbonden extra aandacht aan veilig en gezond werken. Initiatiefnemer is het Steunpunt RI&E-instrumenten.

Drie tips om uw werknemers veilig en gezond te laten werken
Hoewel elke werkgever veilig en gezond werken erg belangrijk vindt, blijft het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de werknemers dit net zo belangrijk vinden. En vooral, zich ernaar gedragen. Er zijn drie tips die u daarbij kunnen helpen:

  • Tip 1: Zorg voor kennis en bewustwording
  • Tip 2: Ontwikkel een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur
  • Tip 3. Zorg voor voldoende tijd en middelen

De RI&E als onderdeel van zakelijk succes
Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan 3 belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarbij levert een preventiebeleid tot een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit. Succesvolle bedrijven gaan dan ook vanuit overtuiging aan de slag om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren, verzuim te reduceren en een prettige werkomgeving te creëren.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken
Het startpunt van een continu verbeterproces is de RI&E: een gestructureerde methode om in kaart te brengen op welke punten veilig en gezond werken in uw organisatie kan worden verbeterd. Dit kunt u zelf, samen met enkele collega's doen aan de hand van de Branche RI&E voor de Banden- en wielenbranche. Een nieuwe RI&E is zeker belangrijk:

  • als de bestaande RI&E ouder is dan 3 jaar
  • als u uw activiteiten hebt uitgebreid
  • als u verbouwd hebt of verhuisd bent

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over veilig en gezond werken op www.bandenenwielen-arbocatalogus.nl

Leiden, 7 juni 2017