Home > Nieuws > WERKGEVER OOK VERANTWOORDELIJK VOOR VEILIGHEID VAN ZZP’ERS, UITZEND- EN OPROEPKRACHTEN

WERKGEVER OOK VERANTWOORDELIJK VOOR VEILIGHEID VAN ZZP’ERS, UITZEND- EN OPROEPKRACHTEN

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn belangrijk. De werkgever is niet alleen verantwoordelijk voor de vaste medewerkers, maar ook voor het veilig en gezond werken door BBL’ers, stagiaires, zzp’ers, uitzend- en oproepkrachten en gedetacheerde medewerkers.

Nieuwe (tijdelijke) medewerkers
Informeer nieuwe medewerkers vooraf over de risico’s van het werk en geef goede voorlichting en instructie over:

  • de aard van het werk en de daarmee verbonden risico’s;
  • de maatregelen om gevaar bij het werk te voorkomen of tot het minimum te beperken;
  • doel, werking en gebruik van beveiligingen en gebruik van (persoonlijke) beschermingsmiddelen;
  • de wijze waarop de preventie (via de preventiemedewerker) en de bedrijfshulpverlening zijn georganiseerd.

Brochures
Als u bijvoorbeeld tijdens de Bandenwisselweken tijdelijk extra werknemers inhuurt, moet u rekening houden met de hoge eisen die de Arbowet stelt. Met de juiste voorlichting en instructies, zoals besproken, kunnen zij veilig en gezond werken. U wilt uiteraard ook dat het wisselen van banden goed en nauwkeurig gebeurt. Om u te ondersteunen, heeft VACO twee brochures voor u ter beschikking:

Instructieborden
VACO levert ook instructieborden voor in de werkplaats, waarop kort en duidelijk de belangrijkste aandachtspunten vermeld staan:

  • Instructiebord oppompen personenwagenbanden
  • Instructiebord PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)  

Meer informatie
VACO beschikt over nog veel meer arbo- en milieuhulpmiddelen. De meeste producten zijn gratis voor VACO-leden. Daarnaast kunt u veel arbo-informatie vinden op bandenenwielen-arbocatalogus.nl.

Leiden, 4 september 2019