Home > Nieuws > WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN KETENREGELING

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN KETENREGELING

Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Verdiep u nu al in de wet, dat kan u veel geld en verplichtingen besparen.

Situatie tot 1 januari 2020
Geen consequenties bij maximaal 3 contracten in 2 jaar (24 maanden). Bij een vierde contract en/of als de termijn van 2 jaar wordt overschreden, krijgt de medewerker een contract voor onbepaalde tijd.

Situatie vanaf 1 januari 2020
Geen consequenties bij maximaal 3 contracten in 3 jaar (36 maanden). Bij een vierde contract en/of als de termijn van 3 jaar wordt overschreden, krijgt de medewerker een contract voor onbepaalde tijd.

Voor de ‘oude’ en ‘nieuwe’ situatie geldt: als een periode tussen 2 contracten langer is dan 6 maanden, dan begint ‘het tellen’ opnieuw: nul contracten, nul maanden.

Let op:
De ketenbepaling van 36 maanden geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2020 zijn aangegaan en op of na 1 januari 2020 eindigen.   

Voorbeeld 1:
Een medewerker heeft twee arbeidsovereenkomsten:
1 april 2018 tot 1 oktober 2019 (18 maanden)
1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 (12 maanden).
In dit geval mag de keten drie jaar duren en heeft de medewerker (nog) geen recht op een vast contract.

Voorbeeld 2:
Een medewerker heeft twee arbeidsovereenkomsten:
1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 (12 maanden)
1 oktober 2018 tot 1 december 2019 (14 maanden).
In dit geval mag de keten twee jaar duren en heeft de medewerker per 1 oktober 2019 recht op een vast contract.

Voorbeeld 3:
Een medewerker heeft twee arbeidsovereenkomsten:
1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 (12 maanden)
1 juli 2019 tot 1 juli 2020 (12 maanden)
Omdat de tussenperiode tussen de twee arbeidsovereenkomsten langer is dan zes maanden, begint ‘de teller’ van de keten op 1 juli 2019 op nul. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op vaco.nl in het dossier wet Arbeidsmarkt in balans.

Leiden, 25 september 2019