Home > Nieuws > WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN OPROEPOVEREENKOMST (1)

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN OPROEPOVEREENKOMST (1)

Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Verdiep u nu al in de wet, dat kan u veel geld en verplichtingen besparen.

Oproepovereenkomst
De wetgeving rond oproepovereenkomsten wijzigt. Onder oproepovereenkomsten vallen onder meer nulurencontracten en min/max contracten.

Situatie tot 1 januari 2020
Werkgever en oproepkracht kunnen oproepovereenkomsten onbeperkt voortzetten. Let op: als feitelijk wordt gewerkt, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en is de ketenregeling van toepassing. Dit betekent dat een vast contract kan ontstaan.

Situatie vanaf 1 januari 2020
Werkgevers zijn verplicht om oproepkrachten een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aan te bieden als deze 12 maanden heeft gewerkt. Opeenvolgende werkperioden worden bij elkaar opgeteld, zolang de onderbreking tussen de perioden niet meer dan zes maanden bedraagt. Is de tussenliggende periode langer? Dan staat de ‘teller’ weer op nul. De aan te bieden arbeidsovereenkomst is op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorafgaande jaar.

  • Voorbeeld 1: Een oproepkracht werkt van 1 januari 2019 tot 1 september 2019 (8 maanden) en vanaf 1 december 2019. Per 1 april 2020 heeft de oproepkracht recht op een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang.
  • Voorbeeld 2:  Een oproepkracht werkt van 1 januari 2019 tot 1 september 2019 en van 1 april 2020 tot 1 december 2020. De kracht heeft geen recht op een arbeidsovereenkomst.

Let op: 1 januari 2020 ijkpunt
Werkt een oproepkracht op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden voor u? Dan moet u vóór 1 februari 2020 een contractvoorstel (tijdelijk of vast) doen voor een vast aantal uren per week.         

Meer informatie
Op vaco.nl in het digitale dossier Wet Arbeidsmarkt in balans vindt u meer informatie over (de gevolgen van) de WAB. 

Leiden, 11 september 2019