Home > Nieuws > WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN OPROEPOVEREENKOMST (2)

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN OPROEPOVEREENKOMST (2)

Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Verdiep u nu al in de wet, dat kan u veel geld en verplichtingen besparen. Dit is het tweede nieuwsbericht over wijzigingen van oproepovereenkomsten, het eerste nieuwsbericht vindt u op vaco.nl.

Situatie tot 1 januari 2020
Er is geen wetgeving over termijnen voor het oproepen en afzeggen van een oproepkracht. 

Situatie vanaf 1 januari 2020

  • Werkgevers moeten een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk of digitaal (bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp) oproepen.  
  • Als de werkgever de oproep binnen vier dagen intrekt of verandert, heeft de oproepkracht recht op doorbetaling conform de (oorspronkelijke) oproep. 

Voorbeeld 1:
Een werkgever roept een oproepkracht twee weken van tevoren op en trekt de afspraak een week later in. De oproepkracht heeft geen recht op een financiële tegemoetkoming.

Voorbeeld 2:
Een werkgever roept een oproepkracht op om een bepaalde dag te werken van 9:00 tot 13.00 uur. Twee dagen van tevoren verandert hij de werktijden in 10.00 tot 14.00 uur. De oproepkracht heeft recht op vijf uur (van 9:00 tot 14.00 uur) loonbetaling.

Voorbeeld 3:
Een werkgever roept een oproepkracht op om een bepaalde dag te werken, bijv. van 8.00 tot 12.00 uur. Drie dagen van tevoren trekt hij de opdracht in. De oproepkracht heeft dan recht op volledige betaling conform de originele oproep, dus in dit voorbeeld 4 uur. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op vaco.nl in het dossier wet Arbeidsmarkt in balans.

Leiden, 16 september 2019