Home > Nieuws > WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN TRANSITIEVERGOEDING

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS – WETSWIJZIGINGEN TRANSITIEVERGOEDING

Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Verdiep u nu al in de wet, dat kan u veel geld en verplichtingen besparen. Medewerkers hebben onder voorwaarden recht op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van hun werkgever wordt beëindigd.

Situatie tot 1 januari 2020
De transitievergoeding bedraagt:

  • Voor de eerste 10 jaar:  1/3 maandsalaris per dienstjaar. Vervolgens: ½ maandsalaris per jaar. 
  • 50-plussers vanaf 10 dienstjaren: 1 maandsalaris per dienstjaar.
  • Aanspraak op een transitievergoeding begint bij een dienstverband van minimaal twee jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2020
De transitievergoeding bedraagt:

  • Altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar (geen uitzonderingen).
  • Direct (vanaf de eerste werkdag) aanspraak op transitievergoeding .

Let op:
Start u vóór 1 januari 2020 een ontslagprocedure bij het UWV of via de rechter en is de arbeidsovereenkomst voor die tijd opgezegd of heeft de werknemer voor die tijd met opzegging ingestemd? Dan geldt de situatie tot 1 januari 2020.

Voorbeeld 1:
Een medewerker heeft een jaarcontract (1 februari 2019 tot 1 februari 2020). De werkgever verlengt het contract na afloop niet. De medewerker heeft recht op een transitievergoeding.

Voorbeeld 2:
De proeftijd van een nieuwe medewerker begint op 1 maart 2020. Een week later ontbindt de werkgever het contract. De medewerker heeft recht op een transitievergoeding naar rato van de duur van het dienstverband.  

Meer informatie
Meer informatie vindt u op vaco.nl in het dossier wet Arbeidsmarkt in balans.

Leiden, 2 oktober 2019