Home > Nieuws > Wettelijke vakantiedagen uit 2020 vervallen per 1 juli 2021

Wettelijke vakantiedagen uit 2020 vervallen per 1 juli 2021

De wettelijke dagen uit 2020 vervallen per 1 juli 2021 als deze niet zijn opgenomen. Let op: hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Voor de wettelijke vakantiedagen (4x de arbeidsduur per week) geldt dat deze zes maanden na het jaar van opbouw komen te vervallen, tenzij de medewerker niet de gelegenheid heeft gehad de dagen op te nemen. U bent verplicht om uw medewerkers hier vooraf (schriftelijk) op te wijzen. Nu 1 juli snel dichterbij komt, is het zaak om snel actie te ondernemen: informeer uw medewerkers en laat ze de dagen inplannen. 

Leiden, 7 juni 2021