Home > Nieuws

Nieuws

Na 3 onderhandelingsrondes hebben VACO (namens de werkgevers) en de vakbonden (namens werknemers) een onderhandelingsresultaat bereikt. VACO heeft dit akkoord met een positief advies... Lees meer
De Gezondheidsraad heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar een vast te stellen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan... Lees meer
Automatische bandenmeetsysteemen helpen automobilisten bij het regelmatig controleren van hun banden. Dit komt o.a. de verkeersveiligheid ten goede. Het programma 'Kies de Beste Band' wil dit... Lees meer
Per 1 juli 2019 gaat het minimumjeugdloon voor de tweede keer een flinke stap omhoog (+1,23%). Ook krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon, dit bedraagt per 1 juli... Lees meer
Ben je een jonge manager (onder de 40 jaar) en benieuwd hoe jij je bedrijf beter kan laten groeien door te leren van anderen? Wil je je vaardigheden als (toekomstig) manager verder aanscherpen? Krijg... Lees meer

Pagina's