Home > Over de Arbocatalogus

Over de Arbocatalogus

De arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche is gemaakt door Vereniging VACO in samenwerking met FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten in voorkomen. De organisaties die samen de arbocatalogus hebben gemaakt (Vereniging VACO, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie), wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de website, of aan zulke fouten geen rechten kunnen worden ontleend.

De arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche is ontwikkeld om werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te helpen met op maat gemaakte oplossingen en maatregelen om de voorschriften uit de Arbowet goed in te vullen.

De arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche is getoetst door de Arbeidsinspectie. Hierdoor voldoen de arbonormen en oplossingen die genoemd worden in de arbocatalogus aan de wet en aan de stand der techniek op het moment van toetsing. Bedrijven die van deze arbocatalogus gebruikmaken blijven echter zelf volledig verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid. Dit beleid is gebaseerd op een zelf uit te voeren RI&E en een zelf opgesteld plan van aanpak. Ook voor de keuze van de toegepaste oplossingen voor arborisico’s, al dan niet ontleend aan de arbocatalogus, blijven bedrijven zelf verantwoordelijk.

De samenwerkende organisaties zijn tevens niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt.

Het materiaal op de website Mijnbandenbaan.nl  mag met bronvermelding worden gedownload, gekopieerd of gebruikt, tenzij anders staat vermeld.

 

Contact

Hieronder vindt u de gegevens van de organisaties die samen de arbocatalogus hebben opgesteld. Als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt, dan kunt u een e-mail sturen. Bent u werkgever of preventiemedewerker, richt u zich dan tot VACO. Bent u werknemer, richt u zich dan tot een van de vakbonden. Bent u een ondernemer met een suggestie voor een oplossing of een maatregel om een arborisico te verkleinen of weg te nemen, stuur dan een e-mail naar VACO. 

VACO
Postbus 33
2300 AA Leiden
tel: 071-568 69 70
e-mail: info@vaco.nl
internet: www.vaco.nl

CNV Vakmensen
Postbus 3135
2130 KC Hoofddorp
tel: 023-565 10 52
e-mail: info@cnvvakmensen.nl
internet: www.cnvvakmensen.nl

FNV Metaal
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
tel: 030-273 82 22
e-mail: info@fnv.nl
internet : www.fnv.nl

De Unie
Postbus 400
4100 AK Culemborg
tel : 0345-85 18 51
e-mail: info@unie.nl
internet: www.unie.nl