Home > Pensioen > Mijn pensioenoverzicht

Mijn pensioenoverzicht

Wat vindt je op mijnpensioenoverzicht.nl?
Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je, naast jouw AOW, hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook zie je wat jouw nabestaanden krijgen als je overlijdt. AOW en pensioen dat je al ontvangt, wordt niet getoond. Wat je op deze website niet vindt, is wat je zelf voor jouw oude dag hebt geregeld.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders.

Hoe komt je bij jouw pensioengegevens?
Je krijgt toegang tot jouw gegevens met je DigiD.