Home > Stichting Svob > Opleidingen > BBL/BOL

BBL/BOL

Leren en werken tegelijk

 

 

Beroepsopleidende Leerweg (BOL)

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

Hoe

4 dagen school, 1 dag stage  (mbo-dagonderwijs)

1 dag school, 4 dagen werken  (deeltijdopleiding)

Betaling

Niet in dienst; geen salaris. Wel stagevergoeding (+reiskosten)

Volgens CAO; u betaalt 4 dagen uit, (trend is echter 5 dagen) en studiekostenvergoeding

Overeenkomst

Praktijk- of Stageovereenkomst

Leerarbeidsovereenkomst met bedrijf, school en leerling. Exclusief voor de VACO-leden is er een model leer/arbeidsovereenkomst beschikbaar op het ledendeel van vaco.nl.

Financieel
medewerker

Vanaf je 18e jaar kan je voor een erkende opleiding studiefinanciering aanvragen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
Let wel op met bijverdiensten!

Onder de 18 jaar kan je alleen de OV-kaart aanvragen.!

Als je een opleiding op niveau 3 of 4 doet maar geen diploma haalt, moet  je de studiefinanciering terug betalen

Er is geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren omdat het een deeltijdopleiding betreft en er al een arbeidscontract is.

Financieel werkgever

Geen regelingen voor bekend.

Leerlingpremie
Tussen 1 december en 1 mei kan de werkgever voor het lopende schooljaar maximaal 1.000,- euro subsidie per leerjaar aanvragen voor de tijd en energie die het bedrijf in de leerling investeert; aanvraagformulier Leerlingpremie Voorwaarde is dat de medewerker de opleiding minstens 3 maanden volgt en die tijd bij u in dienst is. Tevens moet uw organisatie afdragen aan het Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en de Wielenbranche.

 
Subsidieregeling Praktijkleren
Voor een heel jaar begeleiding is het maximale subsidiebedrag 2.700,- euro. Voor het leerjaar 2021 - 2022 kunt u dit vanaf
2 juni tot 16 september aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Deze regeling geldt vooralsnog tot 2023

 

 

Informatie
Wilt u meer informatie over deze trajecten en de subsidiemogelijkheden, neem dan contact op met SVOB; svob@kcleiden.nl of tel. (071) 56 86 940.