Home > Stichting Svob > Opleidingen > Leerlingpremie

Leerlingpremie

Met leerlingen in dienst bouwt u aan de toekomst van uw bedrijf. Het Fonds Collectieve Belangen (FCB) ziet graag dat u leerlingen uit de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in dienst neemt. Uw bedrijf krijgt er jonge, enthousiaste en leergierige werknemers bij en de leerlingen leren praktijkgericht door vier dagen te werken en één dag naar school te gaan. Ter compensatie van de tijd en energie die het bedrijf in de leerling investeert, kunt u de Leerlingpremie aanvragen

Voorwaarden
De Leerlingpremie geldt voor alle BBL-opleidingen, dus niet alleen voor de autotechnische opleidingen. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- en kan aangevraagd worden voor elk jaar dat voor het betreffende niveau als opleidingsduur is vastgesteld (dus niet voor verlengingen):

  • Niveau 1 = 1 jaar
  • Niveau 2 = 2 jaar
  • Niveau 3 = 3 jaar
  • Niveau 4 = 2 jaar.

Voorwaarde hierbij is dat de medewerker de opleiding minstens 3 maanden volgt en 3 maanden bij u in dienst is. En om voor de subsidie in aanmerking te komen moet uw organisatie afdragen aan het Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en de Wielenbranche.

Leerlingpremie aanvragen
Wanneer u een medewerker in dienst heeft die een BBL-opleiding volgt, kunt u tussen 1 december en 1 mei het aanvraagformulier invullen en samen met een kopie van de getekende praktijkovereenkomst (POK) insturen.
Na 1 mei worden geen aanvragen meer in behandeling genomen en wordt op basis van het totale aantal ontvangen aanvragen de hoogte van het uit te keren bedrag berekend en voor 1 juli overgemaakt.

Wel leerbedrijf, geen leerling in dienst?
Veel VACO-leden zijn in het verleden leerbedrijf geworden maar hebben nu geen leerlingen in dienst. Op SBB kunt u uw status als leerbedrijf terugvinden. Via deze site of via jobmotive.nl kunt u ook gratis vacatures voor BBL-leerlingen plaatsen

Nog geen leerbedrijf?
Bedenk dan welk soort leerling bij kan dragen aan uw bedrijfsvoering. Bandenspecialisten die ook onderhoud doen, kunnen bijvoorbeeld een BBL-leerling Autotechniek aannemen. Om uw bedrijf te laten erkennen als leerbedrijf, kunt u terecht bij de SBB. Wilt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden,
neem dan contact op met SVOB; svob@kcleiden.nl of 071 - 56 86 940.