Home > Stichting Svob > Opleidingen > Overheidssubsidie

Overheidssubsidie

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. De subsidieregeling wordt, in opdracht van het ministerie, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming in de investering van de werkgever voor:
1. mbo-leerlingen die een opleiding volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
2. vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen (3e + 4e leerjaar)
3. studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek, waarbij het werk een onderdeel vormt van de opleiding (duaal of deeltijd).

Let op: deze regeling geldt niet voor deelcertificaten, EVC (Erkenning van Verworven Competenties) of de Beroepsopleidende Leerweg (BOL).

Voor het leerjaar 2021-2022 kunt u tussen 2 juni en 16 september uw aanvraag digitaal indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het beschikbare bedrag gedeeld door het aantal aanvragen en in december pro rato uitbetaald.
Voor een heel jaar begeleiding is het maximale subsidiebedrag € 2.700,- per leerling. De subsidie wordt berekend naar verhouding van de periode waarin de werkgever de leerling begeleidt. Ook als een medewerker niet het hele jaar bij u werkt, kunt u de subsidie dus aanvragen.
De uiteindelijke tegemoetkoming is niet alleen afhankelijk van het tijdsbestek waarin u de leerling begeleidt maar ook van het aantal aanvragen dat in z’n totaliteit voor deze groep wordt ingediend.

Toelichting
De nominale duur van de opleiding is leidend voor het maximale aantal jaar subsidie.
Voor een niveau 1 opleiding geldt een maximum aantal toegekende weken van 40.
Voor een niveau 2 opleiding geldt een maximum aantal toegekende weken van 80.
Voor een niveau 3 opleiding geldt een maximum aantal toegekende weken van 120.
Voor een niveau 4 opleiding geldt een maximum aantal toegekende weken van 120 of 160.

Het budget en de voorwaarden voor de Subsidieregeling Praktijkleren kunnen voor de komende jaren nog wel gewijzigd worden door het kabinet.

U kunt de aanvraag ook via het SVOB Subsidieloket regelen. De kosten voor de aanvraag zijn € 195,-Voor iedere extra leerling € 50,-. VACO-leden krijgen daarnaast nog € 15,- korting per aanvraag.
Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met SVOB; svob@kcleiden.nl of 071 - 56 86 940.