Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

Dieselmotoremissie (DME) is schadelijk voor de gezondheid. In Nederland staat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen en hiervoor geldt een verplichting om de blootstelling maximaal te... Lees meer
Met subsidieregelingen stimuleert de overheid werkgevers om praktijkleerplaatsen aan te bieden. Er zijn drie soorten subsidies die u als leerbedrijf kunt aanvragen: Leerlingpremie Subsidie... Lees meer
Een van de maatregelen die voortkomt uit beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor medewerkers, biedt... Lees meer
Na lange en intensieve onderhandelingen hebben VACO (namens werkgevers) en de vakbonden (namens werknemers) een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche. Eind december... Lees meer
Per 1 januari 2018 veranderen de wettelijke regels van het vergoeden van overwerk. Vanaf dat moment moet in beginsel ook vakantiegeld worden betaald over de overwerkvergoeding. Het is echter mogelijk... Lees meer

Pagina's