Home > Stichting Svob > Opleidingen > Uitlijnen personenauto's voor gevorderden - Niveautoets

Uitlijnen personenauto's voor gevorderden - Niveautoets

Voor deelname aan de Experttraining Uitlijnen personenauto’s stelt SVOB de training ‘Uitlijnen personenauto’s gevorderd' verplicht als vooropleiding.
Medewerkers die al meerdere jaren werkzaam zijn in de banden- en wielenbranche en zich ook al enkele jaren bezig houden met uitlijnen, kunnen ook in de praktijk voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om door te kunnen stromen. Met deze Niveautoets kunnen we dit toetsen.
 

Voorwaarde voor deelname
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met uitlijnen. 
Een voorbereiding voor deelname aan de Niveautoets is niet nodig.

De Niveautoets
•    Het moment van afname wordt in overleg met de aanvrager vastgesteld.
•    De toets wordt online afgenomen.
•    De bestaat uit 24 meerkeuze vragen.
•    Men krijgt maximaal 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.
•    De norm voor doorstroming is 79% goed (19 van de 24 vragen),
     de kandidaat ziet het resultaat direct bij beëindiging van de toets.
 

Kosten
Kijk in het trainingsoverzicht.

Let op 
Wij nemen de niveautoetsen af op verschillende dagen en tijden! Dit is op verzoek van de ondernemers. Zie hiervoor het trainingsoverzicht.

Vragen
Heb je vragen? Laat het ons weten via svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40